Trieda "Lienky"

Trieda č. 1: 3 ročné deti

Učiteľky: 
Irena Jedináková, riaditeľka školy
Mgr. Jana Chlebeková
Bc. Kristína Čamborová

                  

My sme lienky bodkované,
my sme lienky červené.
Ničoho sa nebojíme,
všetko rýchlo zvládneme.