Trieda "Lienky"

Trieda č. 1: 3-4 ročné deti

Učiteľky:         Bc. Vladimíra Podoláková

                               Ivana Smolková

My sme lienky bodkované,
my sme lienky červené.
Ničoho sa nebojíme,
všetko rýchlo zvládneme.