O prevádzke...

15.01.2015 00:00
  • Prevádzka materskej školy je v čase od 630 do 1700 hod.
  • V čase od 830 do 1200 hod. je budova uzamknutá - je potrebné použiť zvonček...
  • Za pobyt dieťaťa v materskej škole, zriadenej mestom Čadca, mesačne prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 12 €. Doplnok č.2 k VZN č. 74/2008 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Čadci dňa 13. 12. 2012 pod č. 121/2012 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.
Späť