Tlačivá/dokumenty na stiahnutie

 
 
 
 
Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak žiadosť podpíše iba jeden zákonný zástupca (napr. matka), je potrebné doložiť  k žiadosti vyplnené tlačivo – 
Príloha č. 1: Príloha č. 1.docx (19,7 kB)

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa sa doručuje obom zákonným zástupcom. Ak je postačujúce doručiť rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné doložiť vyplnené tlačivo – 

Príloha č. 2: Príloha č. 2.docx (19,8 kB)

 

Povinné predprimárne vzdelávanie: 

 sprievodca-cielmi-obsahom.pdf (1874907)