Archív článkov

Jedálny lístok

21.10.2021 00:00
Pozrite si aktuálny jedálny  lístok Aktuálny jedálny lístok si môžete pozrieť aj na www.jedalen.sk  

Prijímanie detí do MŠ...

18.10.2019 00:00
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť je potrebné prevziať si v MŠ (v stanovenom termíne), ktorú následne zákonný zástupca predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre...

Materská škola Fraňa Kráľa 1707

23.05.2018 14:42
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37900838  

Darovací účet

18.02.2015 00:00
  Číslo účtu: 77 35 75 7006 / 5600  (Prima Banka)  

O prevádzke...

15.01.2015 00:00
Prevádzka materskej školy je v čase od 630 do 1700 hod. V čase od 830 do 1200 hod. je budova uzamknutá - je potrebné použiť zvonček... Za pobyt dieťaťa v materskej škole, zriadenej mestom Čadca, mesačne prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou...

Materská škola

14.01.2015 15:09