Aktivity a akcie

Sútaže a podujatia, ktoré budeme uskutočňovať s deťmi zohľadňujú vek detí, ich schopnosti a zručnosti. Budme deti zapájať  do podujatí a súťaží vyhlásených Mestom Čadca, CVČ Čadca, Kysuckou knižnicou a do známych celoslovenských najmä výtvarných súťaží.