Zamestnanci MŠ:

Riaditeľka: Irena  Jedináková


Zástupkyňa: Mgr. Jana Chlebeková

 

Učiteľky MŠ: Bc. Podoláková Zuzana, Matáková Anna, Bc. Podoláková Vladimíra, Šulová Bronislava, Smolková Ivana, Mitková Jana, Bc. Čamborová Kristína

Upratovačky: Čamborová Marta, Gomolová Zdenka

Kuchárky: Drozdeková Jozefína - vedúca ŠJ, Oravcová Eva, Mária Chlebeková, Lucia Piščeková

Školník, kurič: Mgr. Maslík Peter

Účtovníčky: Mgr. Katrína Jánošíková , PAM - Alena Jurišová