Zamestnanci MŠ:

Riaditeľka: Irena  Jedináková

Zástupkyňa: Mgr. Jana Chlebeková

Vedúca ŠJ: Jozefína Drozdeková

 

Pedagogickí zamestnanci: Bc. Podoláková Zuzana, Matáková Anna, Bc. Podoláková Vladimíra, Šulová Bronislava, Majáková Ivana,
Bc. Čamborová Kristína, Hažíková Martina

Upratovačky: Čamborová Marta, Gomolová Zdenka

Kuchárky:  Oravcová Eva, Mária Chlebeková, Lucia Piščeková

Školník, kurič: Mgr. Maslík Peter

Účtovníčky: Mgr. Katrína Jánošíková , PAM - Alena Jurišová

 

TRIEDY UČITEĽKY
LIENKY 3-4 ročné deti
Bc. Podoláková Zuzana

Šulová Bronislava
ŽABKY 4-5 ročné deti
Irena Jedináková

Mgr. Jana Chlebeková

Martina Hažíková
VČIELKY 5-6 ročné deti
Anna Matáková

Bc. Vladimíra Podoláková
MRAVČEKOVIA 4-5 ročné deti

 
Bc. Čamborová Kristína

Bc. Majáková Ivana