Momentky zo zaujímavých akcií

 
V tejto záložke si môžete pozrieť momentky z rôzných celoškolských a triednych akcií, ktoré sa uskutočnili
v predchádzajúcich rokoch...