ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Aj tento rok sme si vychutnali tradično-netradičný letný karneval plný zábavy, hier
a tanca na školskom dvore...
Spoločnými silami sme vytvorili z obyčajných debničiek "Veselú stonožku" a zahrali sa na šikovných domácich majstrov a záhradkárov...
Takto zábavne, športovo a súťaživo sme spoločne oslavovali MDD... (záložka FOTO MDD)
Naše obľúbené zimné radovánky...
Veľmi nás potešila návšťeva Mikuláša s anjelikom. Každého potešil sladkým prekvapením
Rôznymi aktivitami sme v našej MŠ privítali jeseň...
- záložka "FOTO prišla jeseň..."