ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Naši predškoláci sú už tešia, že od septembra z nich budú veľkí prváci. Takto sa lúčili s MŠ...
FOTO "Rozlúčka predškolákov z MŠ" : 
ms-franakrala-sk.cms.webnode.sk/fotogaleria/skolsky-rok-2020-2021/foto-rozlucka-predskolakov-z-ms/
Aj tento rok sme si vychutnali tradično-netradičný letný karneval plný zábavy, hier
a tanca na školskom dvore...
FOTO "Letný karneval":ms-franakrala-sk.cms.webnode.sk/fotogaleria/skolsky-rok-2020-2021/foto-letny-karneval/
Spoločnými silami sme vytvorili z obyčajných debničiek "Veselú stonožku" a zahrali sa na šikovných domácich majstrov a záhradkárov...
FOTO "Veselá stonožka": ms-franakrala-sk.cms.webnode.sk/fotogaleria/skolsky-rok-2020-2021/foto-vesela-stonozka/
Takto zábavne, športovo a súťaživo sme spoločne oslavovali MDD... FOTO "MDD": ms-franakrala-sk.cms.webnode.sk/fotogaleria/skolsky-rok-2020-2021/foto-mdd/
Veľmi nás potešila návšťeva Mikuláša s anjelikom. Každého potešil sladkým prekvapením
Rôznymi aktivitami sme v našej MŠ privítali jeseň...
- záložka "FOTO prišla jeseň..."