ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 
Naše obľúbené zimné radovánky...
Veľmi nás potešila návšťeva Mikuláša s anjelikom. Každého potešil sladkým prekvapením
Rôznymi aktivitami sme v našej MŠ privítali jeseň...
- záložka "FOTO prišla jeseň..."