FOTO Školský rok 2015/2016

Pozrite si zábery z divadelných predstavení, hudobných programov a akcií organizovaných v materskej škole, prostredníctvom ktorých sme u detí rozvíjali environmentálne, prosociálne cítenie. Približovali sme naše regionálne ľudové zvyky a trádície.