Školský rok 2014/2015

A takto sa deti zabávali na karnevalovej rozlúčke so školským rokom... (viď. záložka "FOTO Karnevalová rozlúčka so školským rokom")

Na šporotvej olympiáde pre deti materských škôl nás krásne a úspešne reprezentovali naši šikovní športovci... Najúspešnejším z nich bol Milanko Hojdík z triedy "Včielok". (viď. FOTO Olympiáda).

Svoju tvorivosť prezentovali naši malí umelci zapojením sa do výtvarnej súťaže "Farebný svet". Ocenenie získala Emka Malovcová z triedy "Lienok".  (viď. "FOTO")

Zábavnými hrami, súťažami, spevom a tancom sme všetci spoločne oslávili Deň detí...(viď. záložka "FOTO Deň detí")

V našej krásnej záhrade deti s veľkým záujmom a radosťou sledovali divadelné predstavenie  "Ako sa Matesko oženil"... (viď. "FOTO")

V máji sme pekným programom poďakovali mamičkám, babičkám za ich starostlivosť a lásku...(viď. záložka "FOTO Deň matiek")

Deti, ktoré sa chystajú od septembra do školy, si pozreli v oddychovej zóne mesta Čadca pútavé divadelné predstavenie "O Katarínke" pri príležitosti osláv "Palárikovej Rakovej"...(viď. záložka FOTO "Paláriková Raková")

Koncom apríla sme si pripomenuli, aká dôležitá je starostlivosť o našu prírodu a spoločne sme oslávili "Deň Zeme." Deti si zopakovali, ako treba správne triediť odpad a dozvedeli sa veľa zaujímavosti o našej plánete...(viď. v záložke "FOTO Deň Zeme")

V záložke "FOTO Polepetko" a "FOTO Pinochio" si môžete pozrieť, ako sa deti zabávali na pekných a poučných divadelných predstaveniach. Polepetkovi deti pomohli s "domácimi úlohami" pri spočítavaní,
s abecedou, pripomenuli si, aké zvieratá žijú v lese a ako bezpečne prechádzať cez cestu.
Na divadelnom predstavení "Pinocchio" deti so záujmom sledovali dobrodružstvá malého chlapca a zistili, že lož má krátke nohy... 

V marci sme v spolupráci s mestom Čadca pekným programom uvítal do života nových budúcich škôlkarov. Zábery si pozrite v záložke"FOTO Uvítanie do života"

Pozrite si zábery zo zimných radovánok  v záložke "FOTO Hry
na snehu" 

V decembri sme sa všetci tešili na príchod Mikuláša a jeho pomocníkov..."FOTO Mikuláš "

V októbri sme pre našich sarých rodičov pripravili príjemné popoludnie
s ich vnúčatkami pri bábkovom divadle "Pleško a Strieborná Borka"...
v záložke "FOTO Úcta k starším"

Pozrite si v záložke "FOTO Hugo a jeho sladkosti"  zábery
z divadelného predstavenia o chlapcovi Hugovi, ktorému pomohli deti prísť na to,  že ovocie a zelenina sú omnoho chutnejšie a zdravšie ako jeho obľúbené sladkosti ...


Spoločnými silami sme sa zapojili do tvorivej súťaže poriadanou spoločnosťou MARY KAY. Výsledkom bola krásna kamarátka KIMI.