FOTO Školský rok 2016/2017

Pod vedením p. učiteľky Bronky Šulovej získali naši malí umelci prvenstvo vo výtvarnej súťaži "Namaľuj šťastnú rodinu". Súťaž organizovalo CPPPaP.
Tešíme sa z veľkého úspechu!
Pozrite si zábery z ocenenia výtvarných prác prezentovaných v Kultúrnom dome, Čadca
Pozrite si zábery zo zábevného dopoludnia k MDD
DEŇ MATIEK :  POZRITE SI ZÁBERY
Z JEDNOTLIVÝCH VYSTÚPENÍ 
Pozrite si zábery, ako sme spoločne
"postavili a zvalili máj"

Spoločne sme pomohli pyšnej princeznej zmeniť sa...


Teta rozprávkarka z knižnice potešila deti pútavým rozprávaním a čítaním

Budúci školáci sa tešili na návštevu svojich kamarátov v ZŠ Rázusová

Kamarát Viktor nás zabával v mesiaci február krásnymi a veselými pesničkami

V decembri sme sa všetci tešili a pripravovali na návštevu Sv. Mikuláša. Anjelikovi sme pomohli nájsť stratené balíčky...

V hudobnom programe "SIMSALALA" sme spoločne spievali, tancovali a zabávali sa.

V programe "ABECEDA ZDRAVIA" sme si pripomenuli, čo všetko je zdravé pre naše telo.

V novembri sme spoločne oslavovali "Deň materských škôl"

V miesiaci október sme nezabudli poďakovať starým rodičom
za ich starostlivosť a lásku...