FOTO Školský rok 2018/2019

V rámci spolupráce so ZUŠ sme si spestrili jedno dopoludnie krásnymi tónmi rôznych hudobných nástrojov a spevom.
 • záložka FOTO "Koncert malých umelcov zo ZUŠ"
Leto sme privítali s kamarátkou Simsalala
v záharade nešej MŠ
 • záložka FOTO "Simsalala"
V karnevalových maskách pri hudbe, speve a tanci sme sa všetci spoločne rozlúčili so školským rokom a privítali lúče letného slnka..
 • záložka FOTO "Karnevalová rozlúčka so školským rokom"
MDD sme v MŠ spoločne oslavovali s našími kamarátmi "Hasičmi z Čadce".
 • záložka FOTO "MDD - Hasiči v MŠ"
Posledný májový deň patril v MŠ športu, zábave
a rôznym tímovým suťaživým hrám...

 • záložka FOTO "Deň športu v MŠ"
Naši predškoláci navštívili ku "Dňu matiek" seniorov a potešili ich vlastnoručne vyrobenými malými darčekmi, piesňami, tančekmi a krátkym divadielkom..
 • záložka FOTO "Návšteva u seniorov
  ku Dňu matiek"
V zábavnom, súťažívom kvíze si predškoláci vyskúšali, čo všetko sa doteraz naučili v MŠ...
 • záložka FOTO "Kvíz pre predškolákov"
Predškoláci sa tešili na návštevu do Kysuckej knižnice v Čadci a o niekoľko dní neskôr si vyskúšali, aké zábavné a poučné to bude v škole
na vyučovacej hodine...
 • záložka FOTO "Na návšteve v ZŠ Rázusova" 
 • záložka FOTO "Na návšteve knižnici"
A takto sme sa zabávali na našej fašiangovej zábave v MŠ  v tradičných ľudových krojoch...
 • záložka FOTO "Fašiangová zábava v MŠ"

Vo februári sme si užívali snehovú nádielku
 • záložka FOTO "Hry na snehu"

V januári nám svoj vtipný príbeh o spoločnom domčeku rozpovedali a zaspievali Psíček
a Mačička...
 • záložka FOTO "O Psíčkovi a Mačičke"
V decmebri sme sa tešili z návštevy Mikuláša
a vianočnú atmosféru sme si vychutnávali na spoločnom posedení pri vianočnom stromčeku....

V októbri sme sa zabavili na krásnom hudobno-divadelnom pred
stavení "Perníková chalúpka"
 • záložka FOTO "Peníková chalúpka"
Prostredníctvom bábkového divadla s pesničkami sme spoločne oslávili "Deň materských škôl"
a pripomenuli si, čo všetko v MŠ spolu zvládneme...

 • záložka FOTO "Malí huncúti"

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Čadca sme si zopakovali, ako sa správne starať o zúbky...
 • záložka FOTO "Zdravé zúbky"
 
"Strašiak Tomáš" nám pripomenul, ako bezpečne sa správať v dopravnej premávke pri ceste do MŠ, domov alebo na prechádzke v meste....
 • záložka FOTO "Strašiak Tomáš"