FOTO Školský rok 2023/2024

Tešíme sa z veľkého úspechu našej škôlkarky, Peťky Hlavovej. Obsadila 3. miesto v recitačnej súťaži "Jazýček môj, ohýbaj sa" pre deti materských škôl, kotrú usporiadala Kysucká knižnica v Čadci.  Našu MŠ úspešne reprezentoval aj Jakubko Fojtík.  Ďakujeme!

 

 
V jednotlivých záložkách "FOTO"
si pozriete fotogalériu z rôznych spoločných, poučných a zábavných akcií a aktivít MŠ