FOTO "Ocenenie výtvarnej práce v spolupráci s CPPPaP"

/album/foto-ocenenie-vytvarnej-prace-v-spolupraci-s-cpppap/a2017-05-02-07-56-54-jpg/ /album/foto-ocenenie-vytvarnej-prace-v-spolupraci-s-cpppap/a2017-05-25-09-56-16-jpg/ /album/foto-ocenenie-vytvarnej-prace-v-spolupraci-s-cpppap/a2017-05-25-09-56-37-jpg/ /album/foto-ocenenie-vytvarnej-prace-v-spolupraci-s-cpppap/a2017-05-25-10-34-55-jpg/